odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


BZK Slavia Praha
Adresa:Spojovací 42,130 00 Praha
P?edseda:Václav Musil
Mobil:603 423 125
Mail: musilslavia@seznam.cz
Trenér:Jind?ich Pa?ík
Mobil:606 487 438 / 730 132 001
Mail: czech_skating@hotmail.com
tréninky
členovéKSB Benátky nad Jizerou
Adresa: M?lnická 30, 294 71 Benátky nad Jizerou
P?edseda: Jarmil Hr?za st.
Trené?i:Jarmil Hr?za jr.
Mail:jarmil.hruza@gmail.com
Tel: 602 694 737
Marcela Bradová
Mail:marcela@speedskating.cz
Jind?ich Pa?ík
Mail: czech_skating@hotmail.com
Tel: 730 132 001
tréninky
členovéSTC TJ Ž?ár nad Sázavou
Adresa:594 45 Ostrov nad Oslavou ?.p.129
P?edseda a trenér: Zbynek Svítil
Mobil:603 105 043
Mail:svitilzbynek@seznam.cz
BK Náchod
Adresa:P?í?ná 2027, 547 01 Náchod
P?edseda a trenér:Old?ich Ž?árek
Mobil:603 743 983
Mail:oldrich.zdarek@seznam.cz
Trenér:Pavel Prokop
Mobil:604 704 584
www.bknachod.webz.cz

členové