odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Short Track.

Rychlobruslení na krátké dráze tzv.short track pat?í do rodiny sport? sdružených v mezinárodní brusla?ské unii ISU. Do programu zimních olympijských her byl za?azen jako ukázkový v roce 1988 v Calgary a na dalších ZOH v Albertville 1992 se již rozdávaly olympijské medaile.

V ?eské republice se tento sport rozvíjí od roku 1994. Short track je rychlobruslení na zimním stadionu, kde se na ploše 30 x 60 m vyzna?í oválná dráha dlouhá 111,12 m, polom?r zatá?ek je 8 m. Mantinely jsou z vnit?ní strany obloženy bezpe?nostními molitanovými matracemi. Brusla?i musí mít p?ílbu,rukavice a chráni?e kolen a holení.

P?i bruslení dosahují závodníci rychlosti cca 40 km/h a v zatá?kách se p?i velkém náklonu opírají rukou o led. Tento náklon jim umož?ují speciální brusle,upevn?né na botách mírn? vlevo. Jednotlivci závodí se na tratích 500, 1000, 1500, a 3000m pro muže a ženy, s hromadným startem 4 až 8 brusla?? najednou. Systém závod? je postupový, rozjíž?ky, ?tvrtfinále, semifinále, finále. Z každé jízdy postupují do dalšího kola obvykle dva závodníci. Závody ?ty??lenných štafet se jezdí na tratích 3000m ženy a 5000m muži.

Short track je rychlý, dynamický sport, pro diváky zajímavý, v n?mž krom? fyzické kondice rozhoduje p?edvídavost, taktika a odvaha.