odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Trnava Cup 2005
12.09.2005
Trnava

Pro v?tšinu brusla?? byl Trnava Cup (10.-11.9.2005) prvním závodem nové sezóny 2005/2006 a první možností zm??it síly s brusla?i z Polska, Slovenska, Ma?arska, Rakouska a Lotyšska, kte?í se závod? také zú?astnily. Úrove? závodník? byla vysoká ovšem organiza?n? to kolegové z Trnavy moc nezvládli. Ale odpus?me jim to, p?ece jen to byl první závod. Tak tedy zp?t k závodník?m…

Druhé místo a st?íbrnou medaili vybojoval Petr Hargaš (KSB Benátky) v Juniorech B, který zvít?zil ve finálovém závod? na 1500m. V závodech na 500 a 1000m skon?il 3. Jeho týmový kolega Josef Míka dojen v závod? na 1500m t?etí a v celkovém po?adí skon?il na 5. míst?. Lubor ?ížel (STC Ž?ár n/S) skon?il na posledním 10.míst?.Vít?zem JB byl Stefan Drab ze Spišské Nové Vsi.

St?íbrnou medaili si odvezl také Vojta Loudín v kategorii junior? C. Lepší byl pouze ma?arský závodník Bérec Bence.

V nejmladší kategorii junior? E startoval Petr Pazour (STC Ž?ár n/S), který se v celkovém po?adí umístil na 5.míst?. Na prvním míst? skon?il Alex Varnyú z Budapešti. Druhý dojel Jaroslav Porada (Spiššká Nová Ves). Ze stejného klubu skon?ila na t?etím skon?ila Julia Pivovarniková, která startovala spole?n? s chlapci.

Nep?íliš š?astn? za?aly závody pro Tomáše Berana (KSB Benátky), který zmeškal hned první start na 800m, což ho stálo až 7. místo v celkovém po?adí kategorie junior? D. T?sn? p?ed ním na 6.míst? skon?il Filip Svoboda (STC Ž?ár n/S). Nejlepší v této kategorii byl tentokrát Normans Beikmanis z Lotyšska. Na druhém míst? skon?ila Vera Dénesz Budapesti, která také startovala spole?n? s chlapci.T?etí místo vybojoval pro Spišský klub Boris Frankovic.

V nejstarší kategorii Senior? a junior? A startoval Jarmil Hr?za (KSB Benátky), který skon?il ?tvrtý v závod? na 1500m. V celkovém po?adí skon?il na míst? devátém. Vít?zem se stal Matúš Užák ze Slovenska. Druhé místo vybojoval ma?arský závodník Gábor Galambos a bronz si odvezl Krystian Zdrojkowski z Polska.
V ženské kategorii kralovali brusla?ky z ma?arska. Zvít?zila Erika Huszár p?ed Szandrou Lajtos a Marriann Nagy. Marcela Hr?zová (KSB Benátky), která se po roce lé?ení op?t vrací na ledovou plochu skon?ila na 9. míst?. Lucie Teplé (KSB Benátky) skon?ila na 10.míst?.

Posledním závodech Trvana Cupu byl závod štafet. V závod? muž? na 5000m vybojovali naše družstvo ve složení Hr?za, Hargaš, Jane?ko, Míka bronzovou medaili.