odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Hungarian Open, Tisza Cup
31.01.2005
Szeged (Ma?arsko)

Trojice benáteckých závodník? se o víkendu 29. a 30.1.2005 zú?astnili mezinárodních závod? v ma?arském Szegedu. Nejúsp?šn?jší byl Vojta Loudín, který vyhrál v kategorii junior? C. Úrove? závodu byla vysoká, což dokázal zlepšením osobních ?as? na 500 a 1500 metr?. V kategorii junior? D závodili Mat?j Baxant a Tomáš Beran. Mat?j se umístil t?sn? pod stupn?m vít?z? na ?tvrtém míst?. Dokázal také zlepšit své osobní ?asy na 400 a 500 metr?. Tomášovi se p?íliš neda?ilo a umístil se na 7. míst?. Nepoda?ilo se mu zlepšit žádné osobní ?asy. Vojta Loudím a Mat?j Baxant startovali ješt? spolu s novozélandskými závodníky ve štafet? na 3000 metr?. Závodili se staršími, ale i tak dokázali být druzí.