odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Mistrovství Evropy
19.01.2005
Torino, Itálie

Mistrovství Evropy 2005

Ve dnech 14.-16.1.2005 se v italském Turín? konalo Mistrovství Evropy. Mistrovství se také zú?astnili dva ?eští reprezentanti Kate?ina Novotná a Jarmil Hr?za z klubu KSB Benátky nad Jizerou. Startovalo celkem 36 žen a 45 muž? z 24 stát? Evropy.
Kate?ina Novotná, která na minulém ME získala bronzovou medaili na 500 metr? pat?ila mezi favority, kte?í by se m?li dostat až do finále. To také potvrdila hned první den na trati 1500 metr?. Postoupila hladce až do osmi?lenného finále. Finálový závod se Katce p?íliš nepovedl a dojela na posledním osmém míst?. Druhý den na 500 metr? postupovala postupn? až do ?tvrtfinále, kde ovšem dojela na t?etím nepostupovém míst?. Poslední den, kdy se jelo 1000 metr? se Katka dostala hned v rozjíž?ce mezi silné soupe?ky. V krásném závodu dojela na prvním míst?, jenže rozhod?í byli proti a Katku hodn? p?ísn? diskvalifikovali za údajný faul na domácí italskou závodnici. Celkov? se Katka Novotná umístila na krásném 11. míst?.
Jarmil Hr?za jel na ME s ambicemi dostat se minimáln? do semifinálových boj?. Nestálo p?i n?m, ale dost št?stí. První den na trati 1500 metr? m?l svojí rozjíž?ku dob?e rozjetou, když se kolo p?ed koncem držel na t?etí postupové p?í?ce. Bohužel v tu dobu, kdy zvonily do posledního kola závodník jedoucí za ním mu necht?n? p?ek?ížil nohy a Jarmil to neustál. P?i tak neviditelném proh?ešku Ukrajinského závodníka se nedalo mluvit o diskvalifikaci. Druhý den na 500 metr? se Jarmilovi nepoda?ilo postoupit ani z rozjíž?ky. Na 1000 metr? z prvního kola postoupil z t?etího místa na ?as. V dalším kole m?l ovšem další sm?lu. Belgický závodník jedoucí p?ed ním m?l v zatá?ce kolizi, kterou neustál a poda?ilo se mu stáhnou Jarmil sebou. Jarmil poté prohlásil, že to bylo pro n?j osobn? neúsp?šné mistrovství a je odhodlán napravit si reputaci na dvou nadcházejících Sv?tových pohárech v Budapešti a ve Spišské Nové Vsi.
Vít?zem v mužské kategorii se stal už po sedmé Fabio Carta z Itálie. Mezi ženami dominovala ruská závodnice Tatiana Borodulina.

P?ehled výsledk?:
Katka Novotná
1500m 8. místo
500m 9. místo
1000m DQ
celkem 11. místo

Jarmil Hr?za
1500m 39. místo
500m 28. místo
1000m 24. místo
celkem 33. místo