odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


T?etí den mistrovství sv?ta junior? a celkový souhrn výsledk?
09.01.2005
B?lehrad (Srbsko a ?erná hora)

Poslední t?etí den mistrovství sv?ta junior? v B?lehradu se bohužel ?eským reprezentant?m p?íliš neda?ilo. Petr Hargaš, který byl z ?eských závodník? po dvou dnech nejlepší, byl dnes na trati 1000 metr? diskvalifikován hned v prvním kole. Do cíle dojel na druhém míst?, ale dv? kola p?ed koncem nedovolen? p?edjížd?l ukrajinského závodníka. Na této trati skon?il tedy mezi posledními. Josef Míka skon?il ve své rozjíž?ce na t?etím míst?. Po startu se držel na druhém míst?, v polovin? závodu se dostal na t?etí p?í?ku, která ovšem byla nepostupová. Celkov? byl 45 . O p?í?ku h??e se ve své rozjíž?ce skon?il Jakub Jane?ko. Celkov? se na trati 1000 metr? umístil na 64. míst?. U juniorek m?la velmi dob?e rozjetou rozjíž?ku Lucie Teplá. Od startu se ujala vedení a to držela až dv? kola do konce. Pak Lucii p?edjela nejd?íve závodnice ze Švýcarska a následn? z Kanady. Dojela t?etí a celkov? byla 42. Lenka Šnýdrová ve své jízd? spadla a dojela poslední. Celkov? se umístila na 55. míst?. V obou kategoriích vyhráli závodníci z Koreje.

Celkové po?adí MSJ:
JUNIO?I
1. Lee (Korea)
2. Kim (Korea)
3. Kwak (Korea)

JUNIORKY
1. Park (Korea)
2. Jeon (Korea)
3. Roberge (Kanada)

Výsledky ?eských závodník?:

Petr Hargaš
27.místo 1500m
26.místo 500m
80.místo 1000m (diskvalifikace)
41.místo celkov?

Josef Míka
46.místo 1500m
66.místo 500m
47.místo 1000m
52.místo celkov?

Jakub Jane?ko
33.místo 1500m
63.místo 500m
64.místo 1000m
53.místo celkov?

Celkov? startovalo 81 junior?.

Lucie Teplá
32.místo 1500m
54.místo 500m
42.místo 1000m
45.místo celkov?

Lenka Šnýdrová
45.místo 1500m
30.místo 500m
55.místo 1000m
44.místo celkov?

Celkov? startovalo 63 juniorek.

Štafeta junior? na 2000m (Hargaš, Míka, Jane?ko)
16.místo z 21 štafet

Od pátku 13.1. se koná Mistrovství Evropy senior? v Torinu a ?eskou republiku bude reprezentovat dvojice Jarmil Hr?za a Kate?ina Novotná.