odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Druhý den mistrovství sv?ta junior?
09.01.2005
B?lehrad

Druhý den mistrovství sv?ta junior? znamenal potvrzení dobrých výsledku Petra Hargaše, který se umístil na 26 míst?, tedy o místo lepší než na trati 1500 metr?. Z prvního kola dokázal postoupit z prvního místa. V dalším kole m?l závod velmi dob?e rozjetý, když se pohyboval na rozhraní druhého a t?etího místa. Bohužel v posledním kole spadl a skon?il ve své jízd? pátý. V pr?b?žném celkovém po?adí je zatím na 24. míst? z 81 závodník?.
Velmi dobrý výkon p?edvedla Lenka Šnýdrová, která po v?erejším nezdaru ukázala co v ní je. Z prvního kola postoupila z druhého místa, když porazila dobrou závodnici Karabovou ze Slovenska o jednu setinu sekundy. V dalším kole už se Lence nepoda?ilo postoupit a celkov? se umístila na 30 míst?. V pr?b?žném po?adí je zatím na 36. míst? z 63.
Dalším ?eským závodník?m se na trati 500 metr? p?íliš neda?ilo. Josef Míka m?l svoji rozjíž?ku sice dob?e rozjetou, když po startu byl na druhém míst?, ale nakonec doje ?tvrtý. Celkov? byl 66. Jakub Jane?ko m?l na startu dráhu ?íslo ?ty?i. To se ukázalo jako rozhodující, protože po startu byl na ?tvrtém míst? a už se mu nepoda?ilo nikoho p?edjet. Celkov? se umístil na 63. míst?. Lucie Teplá m?la také na startu nejhorší pozici, když ješt? Lucka nepat?í mezi dob?e startující závodníky, tak to znamenalo, že od startu až do cíle byla ?tvrtá. Celkov? byla 54. a trochu si pohoršila po dobrém v?erejším závodu.
Chlapci se také postavili na start ?tvrtfinále štafet. Závod nem?li dob?e rozjetý a nepodávali ani tak dobré výkony jako p?i v?erejší štafet?. M?li o t?i vte?iny horši ?as než v?era a to samoz?ejm? nemohlo sta?it k postupu.
Poslední t?etí den se jede 1000 metr?.