odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


První den Mistrovství sv?ta junior?
08.01.2005
B?lehrad (Srbsko a ?erná hora)

Nov? vytvá?ející se juniorská reprezentace se poprvé p?edstavila na Mistrovství sv?ta v B?lehradu. První den byla na po?adu jako vždy tra? 1500 metr?. Ve velké konkurenci a hlavn? velkém po?tu se Petr Haraš, Josef Míka, Jakub Jane?ko, Lenka Šnýdrová a Lucie Teplá snažili postoupit ve vy?azovacích bojích co nejdále. Všichni mají svojí juniorskou kariéru ješt? p?edsedou, vždy? ty nejstarší mohou startovat na MSJ ješt? za dva roky. Mohou tak získávat cenné zkušenosti pro další roky, kdy budou svým konkurent?m v?kem rovnocenní. V kategorii junior? se postavilo na start 81 závodník? a u juniorek 63.
Z p?tice našich závodník? se poda?ilo postoupit z rozjíž?ky Petru Hargašovi, Jakubovi Jane?kovi a Lucii Teplé. Nejlépe dopadl Petr Haraš, který postoupil z druhého místa. V dalším kole ho ?ekala už obtížná jízda, ve které skon?il na pátém míst? a tím i nepostupovém. Celkov? byl 27. Jakub Jane?ko postoupil z t?etího místa na ?as. V dalším kole se snažil bojovat, ale nesta?ilo. Skon?il šestý a celkov? byl 33. Lucie Teplá postoupila do dalších boj? z t?etího místa. Ve ?tvrtfinále také nesta?ila na soupe?ky z Asie a Ameriky a dojela poslední. Celkov? se umístila na 32 míst?. Josef Míka který bohužel nepostoupil m?l velmi t?žkou rozjíž?ku. Jel se t?emi velmi silnými soupe?i, kte?í od startu nasadily rychlé tempo, kterému Pepa po osmi kolech nesta?il. Dojel ?tvrtý a za sebou nechal ješt? dva závodníky. Celkov? se umístil na 46. míst?. Lenka Šnýdrová dojela ve své rozjíž?ce ?tvrtá a to znamenalo, že se do ?tvrtfinále nepodívá. Celkov? byla 45.
V obou kategoriích vyhráli závodníci z Koreji. U žen byly dokonce první t?i.
Naši chlapci také absolvovali rozjíž?ku štafet. Dostali se do t?žké jízdy z Koreou a Kanadou.
Dojeli t?etí, ale nakonec postoupili z ?asem.
Další den je na po?adu 500 metr?.