odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Mistrovství Evropy v shorttracku 2014
20.01.2014
Dresden

V uplynulém víkendu se naši dva olympionici do So?i zú?astnili v Dráž?anech Mistrovství Evropy 2014. Pro Vojtu Loudína i Kate?inu Novotnou to byla poslední velká sout?ž p?ed OH a proto si zde otestovali svou výkonnost a taktiku.

Kate?in? Novotné se nejlépe vyda?il závod na 1500m, kde v semifinálové jízd? skon?ila 4. a v celkovém po?adí pak na krásném 10. míst?. Podobn? dobrého výsledku dosáhla také na trati 1000m (11.místo). Devatenácté místo na sprinterské trati 500m jí nakonec zajistilo 13. místo v celkovém po?adí víceboje ME. Katka si na své již ?tvrté ú?asti na OH si jist? brousí zuby na ješt? lepší umíst?ní, a to zejména na "své" oblíbené trati 1500m.

Vojt?ch Loudín také ukázal, že je v dobré form?. Dokázal to zejména svou ?tvrtfinálovou ú?astí na trati a 15. místem na trati 1000m. Na trati 1500m se jen velmi t?st? neprobojovat do semifinále. celkov? na
této trati skon?il na 19. míst?. Nejslabší tratí Vojty je 500m. Ale ani 20.místo pro n?j nebylo zklamáním. V celkovém po?adí na ME ve víceboji si vybojoval 19. místo.

Vít?zné po?adí ME pro rok 2014:
Ženy
1. TER MORS Jorie (NED)
2. CHRISTIE Elise (GBR)
3. FONTANA Ariana (ITA)
---
13.NOVOTNÁ Kate?ina (CZE)

Muži
1. AN Victor (RUS)
2. ELISTRATOV Semen (RUS)
3. KERSTHOLT Niels (NED)
---
19.LOUDÍN Vojt?ch (CZE)