odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár v Dordrechtu, 9.-11.2. 2012
14.02.2012
Dotdrecht, NED


Dvakrát finále pro Kate?inu Novotnou, na 1500m 6.místo a na 1000m 4.místo a pokaždé nejlepší z Evropanek na t?chto tratích, to je stru?ná bilance posledního závodu seriálu SP v letošní sezón?. Juniorka L.Záhumenská skon?ila na trati 1000m na 24.míst? a na 500m na 30.míst?. Vojt?ch Loudin znovu prokázal bojovnost, na 1500, se probojoval do QF hlavního závodu ,kde skon?il celkov? na 21.míst? z 45 startujících. V závod? na 1000m skon?il v semifinále opravných jízd na 3.míst?, do hlavního závodu se neprobojoval a celkv? skon?il na této trati na 20.míst?. Miloš Apeltauer byl diskvalifikován na tratí 1500m hned v první rozjíž?ce a skon?il poslední. Na trati 1000m skon?il ve ?tvrtfinále opravných jízd na 3.míst? s celkov? na 24.míst?. Aleš Gorecki se umístil na trati 1000, na 29.míst? a na 500m na 30.míst?. Pro L.Záhumenskou a M.Apeltauera byl tento start posledním p?ed odjezdem na Mistrovství sv?ta junior? v Melbourne.
J.Pa?ík