odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Junior Open 19.-20.11.2011
22.11.2011
Náchod

Mezinárodních závod? v short tracku se v Náchod? zú?astnili brusla?i ze Slovenska, Polska, N?mecka a jeden brusla? z Honkongu. Celkem startovalo 70 brusla??. Nejsiln?ji obsazenými katergoriemi byly novices A, 17 startujících chlapc? a 14 dívek.
V kategorii novices B zvít?zila Ema Zelinska z Prešova a Radek Fajkus z KSB Benátky, kte?í byli 3x první na jednotlivých tratích. V novices A zvít?zila Magdalena Fialová (KSB Benátky 2 x 1.místo), která m?la zdatnou soupe?ku v Tereze Pfeiferové (1 x 1.místo). Michal ?uja ze Spišské Nové Vsi p?esv?d?il o svých kvalitách t?emi vít?zstvími a svými výkony pat?il spíš o kategorii výš. Kategorie juniorek p?inesla nejzajímav?jší závody. Brusla?ky z jedné tréninkové skupiny p?edvád?ly vyrovnané výkony . Zvít?zila Michaela Sejpalová (2 x 1.místo) p?ed Terezou Kolesárikovou (3 x 2.místo a Miladou Došlou (1 x 1.místo) , všechny KSB Benátky. Kategorii junior? vyhrál Jan Ž?árek (2 x 1.místo) p?ed Michalem Prokopem (1 x 1.místo) oba z domácího oddílu BK Náchod.
J.Pa?ík
Výsledky jsou na : www.shorttrackonline.info