odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Zlato z Itálie – Alta Valtelina Trophy
22.11.2011
Bormio

Ze závod? Alta Valtelina(Bormio, 11.-13.11.2011) p?ivezli naši brusla?i 5 medailí. V seniorkách zvít?zila Kate?ina Novotná (KSB Benátky). Umíst?ní v jednotlivých tratích: 1.místo 1500m, 2.místo 1000m, 3.místo 500m a 1.místo v superfinále na 3000m, když soupe?ky (mimo jiné B.Heidum a M.Valcepina, medailistky z posledních závod? SP) dojela o jedno kolo. V kategorii novices A si zlatou medaili odvezla Petra Va?ková (BZK Praha, 2 x 1.místo, 1 x 2 místo), st?íbrnou medaili vybojovala Milada Došlá (KSB Benátky 1x 1.místo,1x 2.místo a 1x 3.místo.) V této kategorii se p?edstavila na velkých závodech také Magdalena Filaová (KSB Benátky), která skon?ila celkov? na 9.míst?, ale její 6.místo na 500m je p?íslibem do budoucna. V siln? obsazené kategorii junior? A (22 startujících) obsadili Miloš Apeltauer 3.místo(1.místo na 1000m, 3.místo na 1500m a 2.místo v superfinále) a Aleš Gorecki 5.místo (oba BZK Praha). T?etí místo obsadila v juniorkách A také Lenka Záhumenská (BZK Praha, 1.místo na 1500m, 2.místo v superfinále). V juniorkách C ješt? startovaliy Tereza Kolesáriková, celkov celkov? 7.místo a Michaela Sejpalová, celkov? 8.místo.
J.Pa?ík
Výsledky jsou na : www.shottrackonline.info