odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár 2011/2012, závody v SLC a Saguenay.
31.10.2011
USA a Canada

První závod SP v Salt Lake City se Kate?in? Novotné (KSB Benátky) p?íliš nevyda?il. 20.místo na 1000m a 14.místo na 1500m provázela po?áte?ní nervozita a závodní nevyježd?nost. V základních kolech byla sice úsp?šná, ale v celkovém po?adí se to neprojevilo.V závod? na 1000m upadla a na trati 1500m se nevyhnula kolizím, které byly p?í?inou horšího umíst?ní. Na trati 1500m dosáhla dokonce nejlepšího ?asu ze všech závodnic (1.místo v time analysis, 2:20,726). V druhém závod? v Saguenay obsadila velmi p?kné 5.místo na 1500m. Ve finále A prohrála s Fontana (ITA), nepoda?ilo se jí rozbít dvojblok Lee a Cho (ob? KOR) a na cílové rovince ji p?edstihla Maltais(CAN). Znovu m?la nejlepší ?as závodu (1.místo v time analysis 2:23,037). Na trati 500m v rozjíž?e vyhrála, ve ?tvrtfinále byla druhá ?asem 44,646 a v semifinále t?etí. Ve finále B jela do posledního kola na prvním míst?, ale byla vytla?ena Hewitt (CAN), která za to byla penalizována. V celkovém po?adí tak obsadila na 500m 7.místo.
Podrobné výsledky na www.isu.org.

J.Pa?ík