odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sofia Open 2011 – první závod zimní sezóny.
20.09.2011
Sofia

Zlatou medaili si ze Sofie odvezla v kategorii Novices A Milada Došlá (KSB Benátky) , na druhé míst? skon?ila Kristýna Šulcová (KSB Benátky) a na t?etím Petra Va?ková (BZK Praha). Medaile jsou o to cenn?jší, že na startu nechyb?la žádná z jejich nejv?tších soupe?ek. Na jednotlivých tratích vybojovala M.Došlá 2 x 1.místo a 1x 3.místo, K.Šulcová 2 x 2.místo a 1x 3.místo a P.Va?ková 1 x 1. a 2.místo a 13.místo po pádu. Nejv?tší výkonnostní posun byl vid?t u K.Šulcové. V juniorkách B se Lenka Záhumenská (BZK Praha) umístila na 4.míst?/14.start. a Simona Špa?ková na 13.míst?. V juniorkách C Tereza Kolesáriková (KSB Benátky, d?íve BK Náchod) si n?kolikrát z zlepšila osobní rekordy a od bronzové medaile jí d?lily pouze 3 body, skon?ila na 4.míst?/25.start.Ve stejné kategorii skon?ily Michaela Sejpalová (KSB Benátky ) na 7.míst? a Michala Kuncí?ová (BZK Praha) na 11.míst?. V kategorii juniorek B/20.start. obsalily Nikola Šejgunová (BZK Praha) 11.místo a Veronika Šaclová (STC Ž?ár) 17.místo. Petr Pazour (STC Ž?ár) skon?il v JB na 17.míst?, a i on si podstatn? zlepšil osobní rekordy.
Závody se uskute?nily tento víkend(16.-18.9.2011) a v Bulharsku je ješt? letní po?así. Venku slune?no p?es 30 stup??, uvnit? zima jak v lednici. Led byl velmi dobrý, ale p?esto se mnozí brusla?i,v?etn? našich nevyhnuli pád?m, zp?sobeným p?edevším technickými chybami brusla??.
Sofia Open je sou?ástí serie šesti závod? „Danubia Open“ ze kterých se brusla?i východní Evropy kvalifikují do finalového závodu Junior Europa Cup. Brusla?i západní Evropy se obdobn? kvalifikují ze závod? Star Class.
J.Pa?ík
.