odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


MSJ v short tracku
27.02.2011
Courmayeur

Souhrn výsledk? ?eských reprezentant? na MSJ v Courmayeur.

1500m
Kvalitnimi výkony se p?edvedli hned první den oba chlapci Miloš Apeltauer a Aleš Gorecki, když se jim poda?ilo postoupit do ?tvrtfinále, kde se op?t snažili probojovat na postupové pozice. Aleš Goleci dojel ve ?tvrtfinále na 4.míst? a celkov? se umístil na 24.míst?. Miloš Apeltaur ve ?tvrtfinále dojel na 5.míst? a celkov? se umístil na 26.míst?. Bohužel velmi špatn? zahájila své p?sobení na MSJ Lenka Záhumenská, která hned po startu podjela první kužel a byla penalizována. Ve své rozjíž?ce dojela na 5. míst? a jak sama p?iznala ztratila po podjetí kuželu v první zata?ce motivaci.

500m
V dobrých výkonech pokra?oval Miloš Apeltauer i na nejkratší a pro n?j nejslabší disciplýnu. Poda?ilo se mu postoupit z p?erozjíž?y a v rozjíždce bojoval až do posledních kol s Japoncem Yokoyamou o t?etí místo. Nakonec ho Yokoyama p?edjel v poslední zatá?ce. V celkovém po?adí mu to sta?ilo na 29. místo. Velkou sm?lu si vybral Aleš Gorecki, který v p?edrozjíž?ce, kde se pohypoval po startu na t?etím míst? p?i výjezdu ze zatá?ky necht?ne zavadil o brusli Borovského (Polsko), který v tu dobu jel p?ed ním. To ho rozhodilo a upadl. Celkov? skon?il 75. Lenka se se svojí nejslabší disciplýnou poprala se ctí. Zajela si ?asem 48,048 nejlepší výkon sezony. Ve své p?edrozjíždce dojela t?etí a celkov? se umístila na 35. míst?.

1000m
Miloš potrvdil poslední den závodu dobrou formu a zajel sv?j nejlepší výsledek na MSJ. V p?edrozjíždce si v klidu poradil s Polákem Krasnickim, z kterého m?l velký respekt. V rozjíždce, kde už to na postup bylo velmi t?žké si poradil s N?mcem Schubertem a dojel na t?etím míst?. V celkovém po?adí na 1000m skon?il na krásném 20. míst?. Aleš se snažil napravit zaváhání z p?edešlého dne. Ve své p?edrozjíždce m?l dobré soupe?e a po velkém boji dojel na t?etím nepostupovém míst?. V pr?b?hu závodu se pohyboval v?tšinou na t?etím míst?, jednou se mu poda?ilo dostat na druhé, ale v záp?tí o n?j p?išel. V posledním kole se pokusil o poslední možnost podejtí, ale zkušený Bokkering z Holandska si postupovou pozici pohlýdal, i když Aleš m?l více sil.
Na 1000m se umístil na 37.míst?. Lenka Záhumenská si sv?j nejlepší závod nechala na poslední den. Zlepšila si osobní rekord ?asem 1:35,828 a umístila se na 27.míst?. Ve své p?edrozjíždce za?ala závod ze ?tvrté pozice. V pr?b?hu se dostala na t?etí místo a snažila se úto?it i napostupovou druhou pozici. Bojovala až do posledních metr?, ale nakonec byla lepší její soupe?ka Volokitina z Kazachstánu.

V celkovém po?adí se nejlépe umístil na krásnem 23.míst? Miloš Apeltaur. Aleš Gorecki skon?il na 43. míst?. Lenka Záhumenská se umístila na 40.míst?. Startovalo celkem 78 muž? a 56 žen.

JHjr