odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár II
29.09.2009
Seoul, Korea

Druhý díl Sv?tového poháru se konal v Koreji v Soulu. ?ty?i dny po skon?ení SP v Pekingu se v Koreji op?t první dva dny jezdila tzv. kvalifika?ní kola na všechny trat?. Zbývající dny se už jezdilo od ?tvrtfinálových jízd. Nejlépe zajela op?t Kate?ina Novotná, která však bohužel nepotvrdila dobré výsledky z Pekingu a nejlépe se umístila na 13. míst? na 500 m. Katka vypadla až ve ?tvrtfinále, kde dojela na 4. míst?. Trochu ne?ekan? vypadla ve ?tvrfinále na 1500 m, kde postupovaly první t?i závodnice, ale Katka dojela na míst? pátém. Na 1000 m se Katce v?bec neda?ilo, když vypadla už ve druhém kole.
Vojt?ch Loudín p?edvedl mírné zlepšení. Zejména na trati 1500 m, kde postoupil do druhého kola a celkov? mu to vyneslo 32. místo. Na 500 i 1000 m postoupil vždy do druhého kola. M?že jen litovat toho, že si lépe nedokázal poradit ve druhém kole na 1000 m s Lotyšem Saulitisem. Mohl tak postoupit do dalšího kola a bojovat o umíst?ní v první t?icítce.
Ondra Suchý tak trochu protrp?l celý víkend. Na žádnou tra? se nedokázal prosadit a postoupit z prvního kola.

Výsledky:

Kate?ina Novotná
1500m – 25. místo
500m – 13. místo
1000m – 34. místo

Vojt?ch Loudín
1500m – 32. místo
500m – 42. místo
1000m – 46. místo

Ond?ej Suchý
1500m – 59. místo
500m – 59. místo
1000m – 63. místo

JHjr.