odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


MSJ 2009
12.01.2009
Sherbrooke CAN

Vojtovy se na tratích 1500 a 500m bohužel nepoda?ilo postoupit z kvalifikace. V obou p?ípadech dojel na prvním nepostupovém míst? a v celkovém po?adí na t?chto dvou tratích skon?il 33. Zlepšil si ovšem sv?j osobní rekord na 500m na 43,491 a zlepšil tak také rekord v kategorii junior? A, který držel od roku 2006 Petr Hargaš. Osobní rekord si Vojta zlepšil také na trati 1500m na hodnotu 2:24,239. V kone?né klasifikaci po 3 disciplínách skon?il Vojta na 25. míst?.
Kompletní výsledky naleznete na MSJ 2009 Kanada - výsledky