odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


7. a 17. místo K.Novotné na SP
08.12.2008
Nagano

V závod? na 500m vyhrála p?edrozjíž?ku, ale v rozjíž?ce m?la ve druhém kole kolizi ve t?etí zatá?ce.Z posledního místa vybojovala t?etí místo v cíli, ale na postup to nesta?ilo. V opravných jízdách si po?ínala s p?ehledem(3 x vyhrála) až do finále A oprav. Zde startovala ze t?etí dráhy a hned v první zatá?ce vyjela daleko od kužel?, ztratila druhé místo a pokra?ovala v závod? na 5.míst?. Znovu se vrátila do závodu, p?edjela dv? soupe?ky a skon?ila na 3.míst?(45,094). Do hlavního závodu se však postupovalo pouze z 1.a 2.místa. takže v celkovém po?adí skon?ila na 17.míst?.

J.Pa?ík