odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár
30.11.2008
Peking, ?ína

V pátek p?i kvalifika?ních kolech jako obvykle postoupila p?ímo do ?tvrtfinále a nemusela tedy absolvovat opravné jízdy. Obzvlášt? t?žké to m?la ve druhém kvalifika?ním kole na 500m, kde porazila Fontanu (Itálie) a Jung (Korea). V klidu tedy mohla šet?it síly na sobotní závod na 500m a ned?lní na 1000m. Katka se na 500m probojovala do semifinále, kde startovala z páté nevýhodné dráhy a na tomto míst? dojela až do cíle. V celkovém po?adí to znamenalo 9. místo a nejlepší letošní ?as 44.548. Vynikající ?as zajela ve finále domácí závodnice Wang Meng. Nový sv?tový rekord má hodnotu 42,609.
V Pekingu Katka letos poprvé startovala v závodu SP na 1000m. V p?edchozích závodech SP startovala vždy na 1500m. Katka na této trati má nejmén? zkušeností, ale v Pekingu to vypadalo jako by na této trati závodila každý sv?tový pohár. Ve ?tvrtfinále postoupila z druhého místa, když porazila Baver (USA) a Hewitt (Kanada). Jako jediná závodnice z Evropy postoupila do semifinále, kde dojela na 4. míst?. Na Katku zbylo finále B, kde skon?ila t?etí a v celkovém po?adí to znamenalo výborné 7. místo.
Další závod SP se koná p?íští týden v Naganu.