odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Alta Valtelina Trophy 2008
11.11.2008
Bormio

P?itom do závodu nevstoupila zrovna nejš?astn?ji. Ve finále na trati 1500m skon?ila na 2.míst? a na 500m, kde si v??ila na vít?zství skon?ila v semifinále diskvalifikací spole?n? s E.Huszár (HUN) na 6.míst?. K.Novotná na t?chto závodech startovala dohromady v 11 díl?ích závodech (rozjíž?ky, QF,SF,F...) a z toho 9 x zvít?zila.
Ve velmi dobrém sv?tle se na svých nejvýznamn?jších závodech letošního podzimu p?edstavil Vojta Loudin (KSB Benátky) kou?ovaný Jarmilem Hr?zou. Skon?il v kategorii junior? A celkov? na 6.míst?, s nejlepším umíst?ním na 100M, 4.místo.
Nikola Kubelková (BZK Praha), celkov? na 9.míst? (6.místo na 1500m) si poprvé zajela na 500m ?as pod 50 vt. což se (krom? K.Novotné) v Bormiu naposledy poda?ilo ?eské závodnici v roce 2005 (M.Hr?zová 12.11.2005 ?as 47,857). Solidní výkon odvedla L.Záhumenská na 1000m – 6.místo. Ostatní ú?astníci m?li jednotlivé úsp?chy na n?kterých tratích, ale také ?adu pád?, které jim zabránily v lepších umíst?ní.
Výsledky lze shlédnout na: www.shorttrackonline.info.

J.Pa?ík