odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Danubia Czech Open 2008
06.04.2008
Benátky n/J

Tyto závody dávají p?íležitost p?edevším brusla??m juniorských kategorií se vzájemn? poznat a výkonnostn? se porovnat. Je p?íznivé, že do Benátek p?ijeli i brusla?i z Dráž?an, které jsou významným centrem n?meckého short tracku. Nejdelší cestu do Benátek m?li ur?it? Lotyši z Ventspilsu a také reprezentanti Bosny a Hercegoviny. Domácímu KSB Benátky se závody vyda?ily i organiza?n?, což n?kte?í vedoucí zahrani?ních družstev potvrdili.
Medailová umíst?ní našich závodník?:
Juniorky F: Milada Došlá state?n? bojovala s d?v?aty z Dráž?an a její výkony byly vyrovnané na všech t?ech tratích.
1. Došlá M. KSB Benátky
2.Jakobs G. EV Dresden
3.Lenke A. EV Dresden

Junio?i A: Výkonnostní p?evahu m?li oba reprezentanti Petr Hargaš (3 x 1.místo a 1 x 2.místo) a Obd?ej Suchý ( 3 x 2.místo a 1 x 1.místo), kte?í své soupe?e nepustili k vážn?jší akci.
1.Hargaš P. KSB Benátky
2.O.Suchý BZK Praha
3.Piuss J. LAT

Ženy: Kate?ina Novotná byla favoritkou závodu, ale na trati 1500m upadla a ztratila tak nad?ji na celkové vít?zství. I když vyhrála superfinále, bodovou ztrátu se jí nepoda?ilo dohnat.
1.Darazs R. HUN
2.Novotná K. KSB Benátky
3.Tremmel T. AUT

Ze závodník?, kte?í se neumístili na medailových místech ale p?esto p?edvedli velmi dobré výkony by bylo vhodné jmenovat Mat?je Krupku BZK Praha ( 4.místo na 500m), Aleše Goreckého BZK Praha (4.místo na 1000m), Lenku Záhumenskou BZK Praha (4.místo na 1500m), Míšu Sejpalovou KSB Benátky (4.místo na 800m), Zd?nka Sejpala KSB Benátky (4.místo na 222m) a Kristýnu Šulcovou KSB Benátky (4.místo na 222m).

J.Pa?ík