odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Danubia Open Series
20.02.2008
Víden

Na t?chto mezinárodních závodech startovali brusla?i ze 4 ?eských klub?, ( KSB Benátky, BZK Praha, STC Ž?ár a BK Náchod) a v?tšina z nich p?ekonala své letošní nebo osobní rekordy. V ženách to bylo 19 zlepšených ?as? a v mužích 21 zlepšených ?as?. Všechna zlepšení mají svou hodnotu, ale za sportovn? nejlepší považuji zlepšení Mat?je Krupky na 1500m, který se ?asem 2:20,249 vyhoupnul do ?ela letošního ?eského žeb?í?ku muž? na této trati a Jakuba Apeltauera, který si ve své první rychlobrusla?ské sezón? zlepšil osobní rekord na 500m ?asem 47,933. „Sm?lu“ m?l Petr Hargaš, jehož kategorie byla slab?ji obsazena a své závody vyhrával zp?sobem start-cíl. Zato souboje Mat?je Krupky a Vojty Loudina (který se na led vrátil po p?l roce se dv?ma šrouby v noze) s Jekabsem Saulitisem (LAT), ú?astníkem letošního ME a MSJ, byly velmi pohledné. V juniorkách C se blýskla Lenka Záhumenská 3 místem na 1500m.

Medailová umíst?ní našich brusla?? v celkovém po?adí:
Junio?i A: 1.místo Petr Hargaš,
Junio?i B: 2.místo M.Krupka, 3.místo Vojta Loudin,
Junio?i E: 2.místo M.Sejpalová,
Junio?i F: 1.místo M.Došlá, 3.místo K.Šulcová, 3.místo Z.Sejpal.

Celkové výsledky z tohoto závodu a pr?b?žné výsledky ze všech závod? serie Danubia Cup lze nalézt na www.shorttracklive.info.

J.Pa?ík