odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


SP krátké dráhy 2007/2008
13.02.2008


V Salt Lake City se v závod? na 1500m skon?ila na 12.míst? v novém osobní a ?eském rekordu 2:20,311. V závod? na 500m skon?ila na 14.míst?, když ve ?tvrtfinále byla ?tvrtá za Fu(CHN), Shin(KOR) a Roberge(CAN) a zajela sv?j letošní nejlepší ?as 44,385. Wang Meng znovu zlepšila sv?j sv?tový rekord ?asem 43,216.

V zámo?í je tradi?n? rychlý led a tak na obou závodech byly p?ekonány n?které sv?tové rekordy a mnoho brusla?? zlepšilo národní nebo osobní rekordy. V závod? žen na 500m jelo 16 brusla?ek pod 45 vte?in a z toho 9 pod 44 vte?iny, v závod? na 1500 jelo 9 brusla?ek pod 2:20. V závod? muž? na 500m jelo 24 muž? pod 43 vte?in z toho 11 pod 42 vte?iny. Nový sv?tový rekord vytvo?il Sung(KOR) 41,051 ale i další brusla?i jezdili velmi rychle( Jeff Simon,USA 41,068, J.F. Monette,CAN 41,106, Kwak,KOR 41,256). Také v závodech na 1500m a 1000m se jezdilo naplno. Nový sv?tový rekord žen vytvo?ila Zhou(CHN) 2:16,729 (zlepšení o 2,14vt !), Lee(KOR) 2:10,893 zaostal za sv?tovým rekordem o 1,64 vt. Na 1000m Ch. Hamelin(CAN) 1:23,981, ztratil na sv. rekord pouhých 0,066 vt. a Wang(CHN) 1:30,575, ztrácela na sv. rekord 0,46 vt.

Umíst?ní našich brusla?? v celkovém po?adí Sv?tového poháru 2007/2008:

K.Novotná
12.místo na 500m 76 žen bodovalo
16.místo na 1500m 75 žen bodovalo

O.Suchý
86.místo na 1500m 103 muž? bodovalo
(zú?astnil se pouze jednoho závodu)

J.Pa?ík