odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Munich Open - jedna zlatá a ?ty?i st?íbrné medaile
22.01.2008
Mnichov

V nejstarší kategorii Junior? A+B dominovali mezi 17 startujícími Benátecký Petr Hargaš, který po vít?zství na tratích 500 a 1500m a druhém míst? na 1000 m získal celkové prvenství p?ed pražským Ond?ejem Suchým, který byl první na trati 1000m, druhý na 500m a t?etí v superfinále na 1500m. Mat?j Krupka z Prahy se ve stejné kategorii umístil na skv?lém sedmém míst? a zlepšil si osobní rekord na 500m.

Dv? druhá a jedno t?etí místo sta?ilo Alešovi Goreckému z BZK Praha na st?íbrnou medaili za celkové umíst?ní v kategorii Junior? C. St?íbro vybojoval také Jaroslav Klícha (BZK Praha) v mladší kategorii Junior? E + F, který byl první na 222m a druhý v závod? na 333m a v superfinále na 500m. Nejmladší ú?astník výpravy sedmiletý Zden?k Sejpal se ve stejné kategorii umístil na 15. p?í?ce.

Další st?íbrnou medailistkou se stala Lenka Záhumenská startující v kategorii Juniorek C. Zvít?zila v závod? na 1000m, získala druhé místo ve sprintu na 500m a v obou p?ípadech si zlepšila svá dosavadní maxima.

Nejv?tší zastoupení jsme m?li v kategorii Juniorek E + F, kde startovaly 3 benátecké nad?je Míša Sejpalová, Milada Došlá, Kristýna Šulcová a Petra Van?ová z BZK Praha.
V konkurenci 23 brusla?ek dosáhla nejv?tšího úsp?chu a p?ekvapení Milada Došlá se svým 2. místem a novým ?eský rekordem v této kategorii na trati 222m a 4. místem v celkovém po?adí. Na krásném 7. míst? v celkovém po?adí skon?ila Míša Sejpalová t?sn? p?ed osmou Kristýnou Šulcovou. Nov? za?ínající Petra Va?ková obsadilo 18. místo.

Celkové výsledky naleznete na www.shorttrackonline.info