odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


P?edposlední závod v short tracku roku 2007....
02.01.2008
Spisska Nova Ves

Je nutno dodat, že západ Evropy byl na tom výkonnostn? lépe. Z celkového po?tu 30 medailí jich získali Italové 10, Francouzi 7, Ma?a?i 5, N?mci 2,
GBR 2, Poláci 2, Holan?ané 1, Belgi?ané 1.
Z našich brusla?? byl ve h?e o medaili Ond?ej Suchý(JA), který skon?il na 6.míst?, a k lepšímu umíst?ní mu chyb?ly body za diskvalifikaci v SF na 1000m. Mat?j Krupka (JB) se umístil na 7.míst?, Aleš Gorecki(JC) na 12.míst?, Lenka Záhumenská(JC) na 15.míst? a Lubor ?ížek (JA)na 16.míst?.
Celkové výsledky lze nalézt na www.shorttrackonline.info

J.Pa?ík