odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Danubia Open 3. - Sanok
26.11.2007
Sanok

Naši závodníci potvrdili na závodech vzr?stající formu. Dívky\ si ze Sanoku p?ivezly 14 zlepšených osobních maxim. A?koli zatím vyjma Míšy Sejpalové (KSB Benátky), která v kategorii juniorek E skon?ila na druhém míst?, na medaile nedosáhly, mohou je t?šit práv? dosažené ?asy a zp?sob, jakým jich v závod? vybojovaly.
Konkurence byla pom?rn? velká, zejména polské a ma?arské závodnice jsou ve všech kategoriích silné. Pot?ší tedy zcela ur?it? 5. místo Lenky Záhumenské v celkovém hodnocení juniorek C, stejn? jako p?ekonané osobní rekordy Petry Sýkorové (500 m - 51,417 s, 1000 - 1:46, 855). Osobní rekordy na všech t?ech tratích si ze Sanoku vezou závodnice ze Ž?áru: Simona Špa?ková (Jun.C - 500, 1000 a 1500 m) a Veronika Šaclová - Jun D(500, 800 a 1000 m). Dob?e si vedly naše nejmladší závodnice. Míša Sejpalová, se krom? celkového 2. místa, zlepšila na tratích 400 a 500 m (?as 48,114 s na 400m trati je dokonce novým ?eským rekordem v kategorii juniorek E - ro?ník nar. 1996-1997). Také Kristýna Šulcová z KSB Benátky posunula své ?asy na tratích 400 a 800 m. Další dv? závodnice - Petra Straková (STC Ž?ár) a Lenka Záhumenská (BZK Praha) se zlepšily na trati jedné.

Ale ani chlapci nez?stali svými výkony pozadu. Medaili (bronzovou) si ze Sanoku odvážejí hned dva závodníci: Mat?j Krupka (BZK Praha)- kategorie junio?i B a Zden?k Sejpal (KSB Benátky) - kategorie junio?i F, který si ve svých šesti letech navíc zajel výborný ?as na 500 m - 1:09,369. Svá osobní maxima posunul i na tratích 222 m a 333 m.

Osobní rekordy na 1500 m si vylepšili Filip Svoboda a Petr ?ížek (STC Ž?ár) a také Aleš Gorecký (BZK).
P?estože ne všem se poda?ilo postoupit z rozjížd?k dále, m?li jsme i n?kolik finálových ú?astí a naši rychlobrusla?i se rozhodn? v Sanoku neztratili.
L. Krupková

Umíst?ní ?eských závodník?:

Jun A
Lubor ?ížek (STC Ž?ár) - 9. místo

Jun B
Petra Straková (STC Ž?ár) - 9. místo
Nikola Kubelková (BZK)- 11. místo
Mat?j Krupka (BZK) - 3. místo

Jun C
Lenka Záhumenská (BZK) - 5. místo
Petra Sýkorová (BZK) - 8. místo
Simona Špa?ková (STC Ž?ár)- 13. místo
Aleš Gorecki (BZK) - 10. místo
Filip Svoboda (STC Ž?ár)- 16. místo

Jun D
Veronika Šaclová (STC Ž?ár) - 9. místo

Jun E
Michaela Sejpalová (KSB Benátky) - 2. místo
Kristýna Šulcová (KSB Benátky) - 4. místo

Jun F
Zden?k Sejpal (KSB Benátky) - 3. místo

Kompletní výsledky na