odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Další výsledky K.Novotné v Asii.
13.11.2007
?ína a Japonsko

Sv?tový pohár Kobe /JPN/ 1500m: z rozjíž?ky postoupila do semifinále, odkud se kvalifikovala do finále B a celkov? obsadila 9.místo.
500m: z rozjíž?ky postoupila do QF dále do SF a odtud do finále B. Celkov? obsadila 7.místo.

Umíst?ním do 10.místa na závodech Sv?tového poháru splnila o?ekávání a potvrdila své postavení mezi nejlepšími Evropankami v t?sném záv?su za Asiatkami a brusla?kami Kanady.
Závody v japonském Kobe se uskute?nily opravdu v unikátním prost?edí. Japonci s pe?livostí sob? vlastní p?em?nili plavecký bazén v zimní stadion. Z plavecké padesátky ud?lali plochu 30 x 60m. Z bazénu pro skoky do vody malou brusla?skou plochu nad kterou se ty?í skokanské v?že a základy pro skokanská prkna. To že sou?asný „zimák“ byl „plave?ákem“ p?ipomínají krom? zmi?ovaných v?ží a fotek ve vestibulu p?edevším vykachlíkované šatny, pánské bled? modré, dámské r?žové, ob? s nezbytnou sprchovou bránou ve vstupu do prostor bazénu, dnes ledové plochy. A protože led je na úrovni p?vodní hladiny vody a pod ním je dutina vypln?ná podp?rami pro ledovou desku, bylo bruslení provázeno nezvyklým dun?ním. Je ovšem jasné, že kvalita takového ledu byla nevalná.

J.Pa?ík