odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár/World Inline Cup
22.10.2007
Harbin, ?ína

Katka Novotná hned na úvod letošního SP zajela velmi dobré výsledky. V závod? na 1 500 m obsadila 8. místo (2:28, 339), když se p?ed ní dostaly pouze dv? závodnice z jiných, než asijských short-trackových velmocí.
Zvít?zila CHO Ha-Ri ?asem 2:21,08 p?ed Shin Sae-Bom (ob? KOR) a Zhou Yang (CHIN).
Katka však svého nejrychlejšího ?asu na 1 500 m dosáhla v opakovaném Final A, kde zajela tuto tra? za 2:27,021 (závody sv?tového poháru se jezdí tak, že závodníci, kte?í se nedostanou z rozjížd?k p?ímo dál, mají možnost opakovaných jízd, z nichž se pak mohou dostat op?t "do hry").

Další tratí, kterou K. Novotná v Harbinu absolvovala, byl nejkratší - 500m závod. V n?m se dostala p?ímo z rozjížd?k do ?tvrtfinále, kde její cesta tentokrát skon?ila. Za poznámku však stojí její ?as - 45,252, který byl 14. nejrychlejším v Harbinu a zárove? jen t?sn? zaostala za ?eským národním rekordem.
V závod? na 500 m zvít?zila ?ínská reprezentantka Wang Meng - 44,322 s.