odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Danubia Open Series 1
18.10.2007
Miskolc / HUN

V nejmladší kategorii Juniorek F zvít?zila benátecká závodnice Kristýna Šulcová.
Michaela Sejpalová (KSB Benátky) již pat?í do vyšší kategorie juniorek E, kde svedla tvrdé boje se svými soupe?kami. Po vít?zství v závod? na 800m a v superfinále na 1000m se v celkovém po?adí umístila na 2. míst?.

Další zástupkyni jsme m?li v kategorii juniorek C, kde startovala Lenka Záhumenská z BZK Praha. Dobré umíst?ní na p?edních p?í?kách jí pokazila disciplínách na trati 500m. I tak se v celkovém po?adí umístila na pátém míst?.

Ve stejné v?kové kategorii startoval také Aleš Gorecki z BZK Praha. Také on vzhledem ke své krátké sportovní karié?e p?edvedl snaživé výkony, které mu p?inesly celkové sedmé místo.

Nikola Kubelková (BZK Praha) se v kategorii juniorek B také nevyhnula jedné diskvalifikaci na trati 1500 m. Nejlepšího umíst?ní dosáhla na trati 500m, kde skon?ila devátá. Celkem to ovšem nesta?ilo na lepší než 11. místo.

Vynikajícího výsledku dosáhl Mat?j Krupka v juniorech B. P?estože byl také on na trati 1500m diskvalifikován, sedmé místo a dv? druhá místa na ostatních tratích mu zajistilo celkové t?etí místo. Tomás Beran (KSB Benátky) se ve stejné kategorii umístil na 12. míst?.

T?etí místo vybojoval stále se zlepšující a rychlejší Ond?ej Suchý (BZK Praha) v kategorii junior? A. V silné ma?arské a slovenské konkurenci se dokázal velmi dob?e prosadit. O druhé místo ho p?ipravil jen pokus o trhák v superfinále na 1500m, kde nevydržel a skon?il ?tvrtý. V celkovém po?adí mu tedy pat?í p?í?ka.

V závod? štafet na 2000m se ?eská štafeta ve složení Krupka Mat?j, Ond?ej Suchý a Tomáš Beran se umísila na druhém míst? v ?ase 3:02,75.

M.B.