odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Poslední mistrovský závod - 1x16.místo
15.03.2007
Milano - Italy

Poslední mistrovský závod – 1 x 16.místo.

Mistrovství sv?ta na krátké dráze 9.-11.3.2007 v italském Milán? se zú?astnilo naše družstvo ve složení:Kate?ina Novotná, Petr Hargaš, Vojta Loudin a trené?i Jind?ich Pa?ík a Jarmil Hr?za. Dobré výsledky K.Novotné v pr?b?hu sezony dávaly oprávn?né nad?je v dobré umíst?ní na posledním velkém závod? sezóny. Ale její soupe?ky Katce mnoho nepovolily a nejlepším umíst?ním je 16.místo na 500m. V p?edrozjíž?ce se umístila na 3.míst? p?kným ?asem 44,911 za Fontana(ITA 2.m), Zhu(CHN,DQ v QF), v rozjíž?ce se umístila na 3.míst? ?asem 45,901 za Roberge(CAN 1.m) a Jin(KOR 10.m) v QF skon?ila na 5.míst? ?asem 45,269 a do SF nepostoupila. Na její letos nejlepší trati 1500m Katce nep?ál los. Ve velmi siln? obsazené rozjíž?ce držela do poslední chvíle postupové postavení, které ztratila na cílové ?á?e a skon?ila na 4.míst? za Zhou(CHN 4.m), Baver(USA 5.m) a Kamino(JAP 23.m) ?asem 2:32,807 což bylo 30.místo na této trati. Na 1000m se umístila v p?edrozjíž?ce na 2.míst? za Roberge(CAN) ?asem 1:34,117, v rozjíž?ce skon?ila na 4.míst? za Byun(KOR 7.m), Zhu(CHN 16.m) a Zini K.(ITA 15.m) ?asem 1:33,229,nepostoupila a umístila se na 22.míst?.
P.Hargaš se celkov? umístil na 35.míst?.V rozjíž?ce na 1500m zajel dobrý ?as 2:23,052 a postoupil do OF kde skon?il na 4.míst?, které mu vyneslo 23.místo na této trati. Na 500m zajel ?as 44,660,nepostoupil z p?edrozjíž?ky a skon?il na 37.míst? .Na trati 1000m skon?il na 41.míst?, když nepostoupil z p?edrozjíž?ky.
V.Loudin,nejmladší ú?astník mistrovství si jel p?edevším pro zkušenosti z velkého závodu.Celkov? skon?il „s lucernou“ na 56.míst?. Na 1500m na 51.míst?, na 500m také na 51.míst? a na 1000m na 52.míst?. P?íšt? to bude lepší.

J.Pa?ík