odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Pozvánka na ukon?ení sezóny
20.02.2007
Benátky nad Jizerou

Tento trénink prob?hne formou závodu (rozjíž?ky) na delších tratích a formou individuálních start? na krátkých sprinterských tratích. Nejlepší brusla?i z jednotlivých kategorií budou ocen?ni medailemi a v?cnými cenami.

Program akce:
8:00 – 9:00 trénink
9:00 – 9:15 úprava ledu
9:15 – 13:00 jízdy (podrobný program bude vytvo?en dle po?tu p?ihlášených na míst?)


„PÁRTY“
Ukon?ení zimní sezóny 2007/2008

18.3. 2007 od 14:00
Klubovna KSB Benátky n/J


Všechny ú?astníky (i ti, kte?í se m??eného tréninku nezú?astní) zveme na odpolední setkání s hudbou a ob?erstvením do klubovny KSB Benátky n/J na dráze kole?kového bruslení.
Prob?hne zde vyhlášení nejlepších brusla?? z m??eného tréninku a závodu d?tí a p?edání medailí a cen.
Pobavíme se a popovídáme o uplynulé sezón?, o úsp?ších a neúsp?ších, o problémech a návrzích na zlepšení ?innosti, o nadcházející kole?kové sezón? a o všem možném, o ?em budete chtít mluvit.

T?ší se na Vás KSB Benáky nad Jizerou

Prosíme o potvrzení ú?asti do 10.3. a zaslání jmen ú?astník? do 15.3.2007.
V p?ípad? dotaz? pište na marcela@speedskating.cz nebo volejte
602 495 327 Marcela Bradová