odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Korejská nadvláda na juniorském sv?tovém šampionátu v short tracku
13.01.2007
Mladá Boleslav

Výborný byl p?edevším ?as vít?zky Shin-Young Yang (Korea)- 2:19,186, který je o pouhé dv? desetiny horší než sv?tový rekord na této trati v seniorské kategorii (2004: Eun-Ju Jung - 2:18,861). Na dalších dvou medailových pozicích se umístily Yangové reprezenta?ní kolegyn? Sae Bom-Shin a Seung-Hi Park, které také zajeli ?as pod 2:20. Je vid?t, že na mladoboleslavském led? se jezdí velmi rychle.

Mezi juniory sta?il korejskou radost pokazit jen výborný ma?arský závodník Viktor Knoch, který na 1 500 m dlouhé trati skon?il t?etí (ovšem celkov? dosáhl ve ?tvrtfinále nejlepšího ?asu v celého startovního pole - 2:19,181. Vít?zem se stal Jung-Su Lee p?ed Woo-Chul Shinem (oba Korea).

Z ?eských reprezentant? si první den nejlépe vedl Ond?ej Suchý, který obsadil v závod? na 1500 m výborné 15. místo na sv?t?. Petr Hargaš skon?il na 21. míst? a náš nejmladší ú?astník Vojta Loudín na velmi dobrém 37. míst? ze 67 ú?astník? závodu.

Záv?r prvního dne šampionátu pat?il rozjíž?kám štafet na 2 000 m. Junio?i jeli i ?tvrtfinále, výsledky budou známy zítra.
Slavnostního zahajovacího dne se jako ?estní hosté zú?astnili i p?edseda ?eského olympijského výboru MUDr. Milan Jirásek spolu s místop?edsedou ?OV Ing. Ji?ím Zední?kem a p?edsedou ?STV Ing. Vladimírem Srbem. Šampionát v Mladé Boleslavi je i pod p?ímým dohledem významných zástupc? Mezinárodní brusla?ské federace ISU.
Foto na:
(http://www.press-photo.net/index.php?pg=3&pg_typ=0&item_id=7&lng=cz&PHPSESSID=b7fcef7df8aacd836ad2bd6869475e7d