odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár
04.12.2006
Saguenay, Canada

Sv?tový pohár Saguenay, Canada

Kate?ina Novotná startovala na 1500 a 500m. Na trati 1500m postoupila do semifinále, kde nezopakovala svojí finálovou ú?ast z prvního sv?tového pohár? v ?ín?. V semifinále dojela na 6. míst? a celkov? se umístila na 17. míst?. Na 500m m?la Kate?ina hned v rozjíž?ce kolizi a musela do opravných jízd. V opravách se dostala až do finále, ze kterého postoupila z 3. místa do ?tvrtfinále. Tam bohužel neusp?la, když jí p?edjeli závodnice, které pozd?ji stáli na stupních vít?z?. Celkov? se umístila na 10.míst?.