odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


15. Alta Valtellina Trophy
14.11.2006
Bormio, Itálie

Celkem 24 zemí startovalo na nejv?tších závodech v Evrop?. Už po patnácté se uskute?nil závod Alta Valtellina Trophy v italském m?st? Bormio. Ve výšce 1200 m n.m. se dají zajet dobré ?asy, pravideln? se zde vytvá?ejí sv?tové rekordy. ?eský tým ve složení Katka Novotná, Petr Hargaš, Vojta Loudín, Ond?ej Suchý a Mat?j Krupka se v Bormiu p?ed závodem zú?astnili mezinárodního tréninkového tábora. Do samotného závodu tudíž byli dokonale aklimatizováni a mohli p?edvád?t dobré výkony. Vojta Loudín si dokázal zlepšit osobní rekordy na všechny t?i trat? a na 500m se poprvé dostal pod hranici 45s. Petr Hargaš vytvo?il nový ?eský juniorský rekord na 1000m, štafeta junior? Hargaš, Loudín, Suchý vytvo?ila nový ?eský rekord na 2000m.

Výsledky:

Seniorky
3. Katka Novotná

Junio?i A
4. Petr Hargaš
28. Ond?ej Suchý

Junio?i B
2. Vojta Loudín
6. Mat?j Krupka

Štafeta junior? A a B
4. Hargaš, Loudín, Suchý

Oficiální výsledky a fotografie: http://www.shorttrackitalia.valtline.it/eventi