odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Austria Open
30.10.2006
Víde?

Ve dnech od 27. do 29.10.2006 se konal sou?asn? se sv?tovým pohárem v Koreji závod Austria Open, který pat?í do série závod? Danubia Open. Závodu se zú?astnilo reprezenta?ní juniorský tým ?R, ve kterém chyb?la pro nemoc pouze Lenka Šnýdrová.
V kvalitn? obsazeném závodu dosáhli ?eští závodníci nových osobních, ale i ?eských rekord?. Za nejvýznamn?jší se považuje nový ?eský rekord Petra Hargaše (Benátky) na 1500m, který má hodnotu 2:17,827. Petr vylepšil také juniorský ?eský rekord na 500m (43,679).
Nejlepšího celkového umíst?ní dosáhl Vojta Loudín (Benátky), v kategorii Junior? B skon?il na 1. míst?. Ve stejné kategorii byl Mat?j Krupka (Praha) na 5. míst?.
V kategorii Senior? + Junior? A byl Petr Hargaš na 4. míst?, Jakub Jane?ko na 16. míst? a Ondra Suchý (oba Praha) na 18. míst?. Ve stejné kategorii že byla Lucka Teplá (Benatky)na 7. míst?.
Lucka Ne?asová (Ž?ár n/S) závodící v kategorii Juniorek B se umístila na 5. míst?.

Další p?ípravou ?eských junior? na Mistrovství sv?ta junior? (Mladá Boleslav) je od 3.10. mezinárodní tréninkový tábor v Bormiu, kde prob?hnou i závody.