odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


T?etí místo Novotné na Sv?tovém poháru v ?ín?
23.10.2006
?ína

Kate?ina Novotná nastoupila do úvodní rozjíž?ky již v pátek a t?etím místem za ?í?akou Tianye Fu a Korejkou Min-Jung Kim si vybojovala p?ímý postup do ned?lních semifinálových jízd.
V šesti?lenném semifinále, z kterého do finále A postupují jen 2 nejlepší závodnice, obsadila s p?ehledem druhé místo, op?t za ?í?ankou Fu. Až na t?etím míst? z?stala velmi dobrá kanadská závodnice Leblanc-Boucherová.
Ve finálovém závod? pak Katka Novotná nesta?ila jen na její soupe?ky z rozjíž?ky, které si však ve finále vym?nily po?adí, takže první místo obsadila Korejka Kim a druhé místo ?í?anka Fu. Kate?ina Novotná dojela na t?etím míst?, ve svém nejlepším ?ase letošní sezóny 2:26.908. Na dalších místech se umístili ?ínské závodnice SUN (4.místo) a Liu (6.místo - DQ). Celkov? 5.místo je pak úsp?chem Bulharky Georgieva-Nikolovové.

-pel-