odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár 1
21.10.2006
?ína

Kate?ina Novotná musela b?hem páte?ních rozjížd?k a sobotních postupných kol abslovovat celkem 7 jízd. Bez v?tších problém? se probojovala až do semifinále, ve kterém bohužel narazila na 2 ?ínské závodnice M.Wang a M.Zhu a korejskou reprezentantku M.J.Kim. V semifinále obsdadila 3.místo za dvojicí ?ínských závodnic a postoupila tak do finále B. Zde zajela sv?j nejlepší výkon sezóny a ?asem 44.915 obsadila op?t 3.místo. Celkov? se tedy umístila na 7.míst?. Ve finále A obsadily všechny stupn? vít?z? domácí závodnice v po?adí M.Wang, T.Fu a M.Zhu. Evropa zde byla zastoupena Italkou A.Fontanou, která se umístila na 4.míst?.