odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Czech Open 2006 op?t v Mladé Boleslavi
03.10.2006
Mladá Boleslav

Závod? se také zú?astní kompletní juniorská ?eská reprezentace ve složení Hargaš Petr, Loudín Vojta, Suchý Ond?ej, Jane?ko Jakub, Šnýdrová Lenka, Teplá Lucie a Ne?asová Lucie, kte?í se pod vedením trenéra Jarmila Hr?zy – bývalého reprezentanta ?R p?ipravují na juniorské mistrovství sv?ta, které se uskute?ní 12.-14. ledna 2007 také na zimním stadionu v Mladé Boleslavi. Czech Open pro n? bude letoším prvním závodem a velkou generálkou na jmenované MSJ.
Na startu nebude chyb?t ani sou?asná nejlepší ?eská závodnice Kate?ina Novotná, která nás reprezentovala na OH v Turín? a skon?il na 6. míst? ve sprintu na 500m.