odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


MS
05.04.2006
Minnesote, Minneapolis - USA

Mistrovství sv?ta v short tracku bylo posledním závodem rychlobrusla?ské sezóny 2005/2006. Uskute?nilo se 31.3.-2.4.2006 v USA,Minnesote,Minneapolis v hokejové hale Mauricci arena, která je sou?ástí rozsáhlých universitních sportovních za?ízení.


?eský short track reprezentovala Kate?ina Novotná, celkem startovalo 37 žen z 19 stát?. Nejlepšího umíst?ní i výkonu dosáhla K.Novotná v závod? na 500. Skv?lý ?as 44,228 je nejen ?eským rekordem ale také 15.nejlepším ?asem všech dob v historických tabulkách ISU na této trati. Ani celkov? šestý nejlepší ?as mistrovství nesta?il Katce na postup do semifinále a tak skon?ila v závode na 500 celkov? na 14.míst?. Její soupe?ky ve ?tvrtfinále byly lepší a v celkovém po?adí se umístily následovn?: Wang(CHN) 1.místo, L.B.Boucher (CAN) 4.místo, Huszar (HUN) 10.místo. Nejen v závod? na 500m, ale také na 1500m m?la Novotná nejsiln?jší a nejrychlejší rozjíž?ku a na postup to nesta?ilo. ?as 2:26,740 byl jen o jednu vte?inu horší než její osobní a ?eský rekord,skon?ila však na 5.míst?. Její soupe?ky v rozjíž?ce na 1500m se umístily v celkovém po?adí následovne: Wang(CHN) 2.místo, Choi(KOR) 3.místo, Overland(CAN) 13.místo, Kamino(JAP) 22.místo, Katka skon?ila na 29.míst?. V závod? na 1000m se v rozjíž?ce umístila na 3.míst? za FU(CHN celkov? 6.místo) a Overland(CAN celkov? 9.místo) a skon?ila na 20.míst?. V celkovém po?adí MS se K.Novotná umístila na 22.míst?.