odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Apolo A. Ohno se do?kal zlaté medaile
26.02.2006
Turín

Korejka Jin Sun-yu (17) vyhrála druhou zlatou medaili na ZOH 2006 v Turín?. Neuv??itelným zrychlením v posledních 2 kolech se ve finále na 1000m dostala ze zadních pozic k titulu na kilometrové trati. Na druhém míst? dojela její týmová kolegyn? Choi Eun-kyung, ale na strkání p?i p?edjížd?ní byla diskvalifikována a na druhé místo se posunula ?í?anka Wang Meng, zlatá z 500m, a bronzovou medaili vybojovala již jednat?icetiletá ?í?anka Yang (A) Yang.
Kate?ina Novotná se ve st?edu 22.2. do ?tvrtfinálových boj? neprobojovala. V celkovém po?adí na 1000m ji proto pat?í 13. p?í?ka.

Tvrdé boje svedli muži na sprinterské trati 500m. Ameri?an Apolo Anton Ohno se do?kal své zlaté medaili na ZOH. Ve finále se od startu ujal vedení a nikoho p?ed sebe již nepustil. V t?sném záv?su za ním dojel na st?íbrném míst? Kana?an Francois-Louis Tremblay a Ahn Hyun-Soo, který zvít?zil na 1000 a 1500m, se na p?tisetmetrové trati musel spokojit „jen“ se t?etím místem. I tak se Ahn staj nejúsp?šn?jším závodníkem ZOH 2006 v Turín?. Ke t?em medailím z individuálních závod? p?idal ješt? zlato ze štafety na 5000m.