odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


ZOH 1000m
23.02.2006
Turín

S p?evahou vyhrála favorizovaná ?in Sun-ju z Koreje, sv?tová rekordmanka v této disciplín?, které nikterak nevadilo, že se v polovin? závodu ocitla až na posledním míst?. Poté jednoduše zrychlila a soupe?ky objela z vn?jší strany, což nebývá v shorttracku p?íliš obvyklý manévr. Druhá skon?ila domácí Italka Arianna Fontanaová, která m?la v cíli p?ed Novotnou bezpe?ný náskok tém?? dvou desetin sekundy.
Závodnice z Benátek nad Jizerou se mohla po rychlé rozjíž?ce t?šit alespo? z nového ?eského rekordu, který p?ekonala o více než dv? vte?iny. Ten dosavadní Novotná vytvo?ila loni v listopadu rovn?ž v Itálii, v Bormiu tehdy zajela ?as 1:34,30.