odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Mistrovství Evropy
22.01.2006
Krynica, Polsko

Poslední závod p?ed Olympijskými hrami bylo Mistrovství Evropy v polské Krynici. Byla to poslední zkouška aktuální formy p?ed vrcholem sezóny. Kate?ina Novotná dokázala, že je v dobré pohod? a cítí se p?ed OH velmi dob?e. Nedokázala se sice probojovat ani jednou do finále, ale byla pokaždé v semifinále a dvakrát jí t?sn? utekl postup do finále na trati 1000 a 1500 m. Nejv?tšího úsp?chu dosáhla na trati 1000 m, kde skon?ila na 6. míst?. Na 1500 a 500 m se umístila na 8. resp. 7. míst?. Tím ukázala p?ed OH velkou vyrovnanost ve všech disciplínách. V celkovém po?adí ve víceboji byla na 9. míst?.
Další ?eskou ženou v závodním poli byla Marcela Hr?zová. Marcela byla na 1000 m 29., na 500 m 30. a na 1500 m 36. V celkovém po?adí se umístila na 35. míst?.
V mužské kategorii startoval mladý Petr Hargaš, který se Mistrovství Evropy zú?astnil poprvé, a hned se dokázal dobrými výkony prosadit. Obzvlášt? na trati 500 m, kde se umístil na 21. míst?. Na 1000 m byl 31. a na 1500 byl 41. V celkovém po?adí se umístil na 36. míst?.