odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Mistrovství sv?ta junior? 2006
07.01.2006
Miercurea Ciuc / ROM

V pátek absolvovali závod na 1500m. Postup do ?tvrtfinále se povedl jen Petrovi Hargašovi a Lucii Ne?asové. Lucka ve ?tvrtfinále dojela na 4.míst? v osobním rekordu 2:38,76. V celkém po?adí se Ne?asová umístila na 21. míst? z 62 startujících. Petr Hargaš se na této trati umístil na vynikajícím 29. míst?.
Lucie Teplá i Lenka Šnýdrová skon?ily ve svých rozjíž?kách na 4. místech a v celkovém po?adí ji pat?í 45. místo pro Lucii a 47. místo pro Lenku.
Josef Míka ani Jakub Jane?ko se v rozjíž?kách neprosadili. V celkovém po?adí se umístili až na 57. a 68. míst? z 73 startujících.

Není žádným p?ekvapením, že o medailové pozice se rozd?lili asijští brusla?i. V ženské kategorii zvít?zila korejská závodnice Jung Eun-Ju p?ed svou krajankou Choi Jung-Won. Bronzovou medaili získala ?í?anka Kang Lugian.
V chlapecké kategorii se o medaile rozdelilo korejské trio. Na prvním míst? skon?il Lee Seung-Hoon, t?sn? za ním dojel Lee Jung-Su a Kim Jae-Han.

Ob?ma ?eským štafetám se poda?ilo postoupit z rozjížd?k do ?tvrtfinále. Dívky skon?ili ve ?tvrtfinále na 4. míst? v ?ase 3:20,241. V celkovém po?adí jim pat?í 12. p?í?ka. Chlapci dojeli v rozjíž?ce na 3.míst? v ?ase 3:03,37, který jim zajistil postup do ?tvrtfinále. Tam se již výrazn? neprosadili a skon?ili celkov? na 16. míst?.