odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Slovak Open + Olympic Hopes
21.12.2005
Spišská Nová Ves, Slovensko

SLOVAK OPEN 2005
?tvtý závod seriálu Danubio Open se konal o víkendu 16. -18. 12. ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Závod? se zú?astnilo více než stovka brusla?? z Rakouska, Ma?arska, Rumunska, Finska, Polska, Slovinska, Lotyšska, Slovenska, Bulharska a ?eské republiky.
V kategorii Junior? B nenašel Petr Hargaš (KSB Benátky) p?emožitele. Zvít?zil ve všech tratích a proto mu pat?í i celkové prvenství. Petr si také zlepšil ?eský juniorský rekord na 500 m na 43,943.
Ve stejné kategorii startoval také Josef Míka (KSB Benátky), který ze zdravotních d?vod? nestartoval na všech tratích, ale i p?esto získal celkové 8. místo. Ond?ej Suchý (BZK Praha) vybojoval celkové 14. místo. Lubor ?ížek (STC Ž?ár n/S) obsadil 20. místo.
V ženské kategorii juniorek B startovala Lucie Ne?asová (STC Ž?ár n/S). Po vít?zství na trati 1000 m a druhé p?í?ce na 1500 m vybojovala celkové 3. místo.
P?íliš dob?e se neda?ilo Jakubovi Jane?kovi v kategorii senior? a junior? A, kde obsadil až 26. místo.
Mezi juniory C se z našich brusla?? nejlépe prosadil Vojta Loudín (KSB Benátky), ktetý obsadil celkové 3. místo. Kdyby ovšem nebyl ve finále na 800 m diskvalifikován a na 500 neupadl, dosáhl by jist? i na vyšší p?í?ku. Zlepšil si OR na 500m na 46,226.
Mat?j Krupka (BZK Praha) se mezi juniory C také rozhodn? neztratil. Na 1000m dojel dokonce na 3. míst? a na 500m si zlepšil své osobní maximum na 48,721. Tomáš Beran(KSB Benátky) skon?il na celkovém 10. míst?.
Také našim nejmladším brusla??m se da?ilo. Michaela Sejpalová (KSB Benátky) si p?ivezla za t?etí místo v kategorii juniorek E st?íbrnou medaili. Její týmová kolegin? Kristýna Šulcová skon?ila ve stejné kategorii na 6. míst?. Jaroslav Klícha (KSB Benátky), který s námi bruslí nejkratší dobu, skon?il na všech tratích a tedy i celkov? na krásném ?tvrtém míst?. Všichni 3 si zlepšili své osobní rekordy.

V závod? štafet na 2000 m se trio Loudín, Krupka a Beran umístili v kategorii Junior? C,D,E na 3. míst? v ?ase 3:19,40.
Hargaš, Míka a Jane?ko se v kategorii Junior? B,A a senior? umístili na 2. míst? v letošním nejlepším ?ase 3:00,59.

Kopletní výsledky zde: www.danubiaopen.net