odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Olympic Day
18.12.2005
Dráž?any

Jubilejního desátého ro?níku závodu v Dráž?anech se zú?astnila Marcela Hr?zová a Lucie Teplá z Benátek nad Jizerou. Závod byl velmi dob?e obsazen závodníky z N?mecka, Francie, Itálie, Holandska, Švýcarska, Belgie, Lotyšska, Švédska a ?eské republiky. Marcela Hr?zová závodila v kategorii Star Class, ve které bylo 29 závodnic. Marcele se nejvíce da?ilo na 500 metr?, kdy byla na 15. míst? v ?ase 48,33. Na 1500 metr? byla 20. a na 1000 metr? 22. V celkovém po?adí se umístila na 20. míst?. Vyhrála Ivone Kunze, druhá Tina Grassow a t?etí Christine Priebst (všechny N?mecko). V mužské kategorii Star Class vyhrál Wim De Deyne, druhý Pieter Gysel (oba Belgie) a t?etí Robert Seifert (N?mecko). Lucie Teplá nejlépe zajela 1000 metr?, když finále B vyhrála a tím se umístila na 5 míst?. Na 500 metr? byla 8. v osobním rekordu 51,13. V závodu na 1500 metr? dojela ve finále B na druhém míst?. V celkovém po?adí se umístila na 10. míst?.