odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


International Krynica Cup
29.11.2005
25.-27.11.2005, Krynica, Polsko.

V?tšina brusla??, kte?í m?li za sebou t?ítýdenní ú?ast na závodech Alta Valtelina a kvalifika?ních SP v Bormiu a Haagu, dala p?ednost odpo?inku. A tak i naše výprava byla menší než obvykle. L.Svítilové skon?ilo neplacené volno, K.Novotná m?la virozu, J.Hr?za a M.Hr?zová odpo?ívali. Závod? se zú?astnili J.Jane?ko, M.Krupka (BZK Praha), P.Hargaš, J.Mika, V.Loudín, T.Beran (KSB Benátky), L.Ne?asová, L.?ížek (STC Ž?ár n/S). Když pominuly po?áte?ní problémy s kvalitou ledu, naši brusla?i si zlepšili osobní rekordy na n?kterých tratích (viz Žeb?í?ek 2005/2006) a dob?e si zazávodili. Petr Hargaš zvít?zil na všech tratích, Lucie Ne?asová a Vojta Loudín dominovali zejména v superfinále. A tak t?ch 10 hodin autem v mlze a na sn?hu ub?hlo s medailemi na krku docela rychle.

Umíst?ní:
S+JA
11.místo Jakub Jane?ko

Junio?i B
1.místo Petr Hargaš
4.místo Josef Mika
17.místo Lubor ?ížek

Juniorky B
2.místo Lucie Ne?asová

Junio?i C
2.místo Vojta Loudin
6.místo Mat?j Krupka
9.místo Tomáš Beran
3.místo štafeta Loudin,Krupka,Beran,

jp