odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár 3 - Olymp. kvalifikace
23.11.2005
Bormio (ITA)

Sv?tový pohár Bormio 11.-13.11.2005

3. závod sv?tového poháru letošní sezóny byl zárove? prvním kvalifika?ním závodem na zimní olympijské hry 2006 v Turín?. Díky tomu, se závod? zú?astnilo rekordních 38 stát? s tém?? 150 brusla?i. Za ?eské barvy startovali v mužské kategorii Jarmil Hr?za a Petr Hargaš a proti nim stála konkurence 80 brusla??. V ženské kategorii startovalo 71 brusla?ek v?etn? Kate?iny Novotné, Marcely Hr?zové a Lucie Svítilové.
Všichni startovali na všech tratích s cílem, umístit se mezi prevními 32 brusla?i a kvalifikovat se tak na olympiádu. Kvalitní a rychlý led zajistil bezpe?né závody a dobré ?asy.
V závod? na 1500 m se poda?ilo jednou postoupit jen K.Novotné, což ji p?ineslo 35. místo na této trati. M. Hr?zová skon?ila 56. a L. Svítilová na 59. míst?. V mužské kategorii se našim brusla??m postoupit také nepoda?ilo. J. Hr?za skon?il na 53. místo a P. Hargaš skon?il 61. Dokázal ovšem zlepšit ?eský rekord na 1500 m na 2:19,31.
V závod na 500m se již da?ilo o n?co lépe. J. Hr?za postoupil z rozjíž?ky do dalšího kola a v celkovém po?adí skon?il na 36. míst?. P. Hargaš bohužel upadl a závod nedokon?il.
Novotná postoupila do rozjížd?k a zajela nový ?eský rekord na 500m 45,204. V celkovém po?adí skon?ila na 20. míst?. M. Hr?zová skon?ila na 44. míst? a L. Svítilová na 65. míst?.
Ned?lní závod na 1000m vypadal podobn?. Hr?za postoupil do rozjížd?k a celkové skon?il na 35. míst?. Hargašovi se postoupit nepoda?ilo. Na 1000m skon?il na 53. míst?.
K. Novotná postoupina do rozjíž?ky a skon?ila na 21. míst?.

Celkové po?adí SP Bormio
Muži
1.Apolo Anton Ohno (USA)
2.Ho-Suk Lee (KOR)
3.Hyun-Soo Ahn (KOR)
29. Jarmil Hr?za
53. Petr Hargaš

Ženy
1.Sun-Yu Jin (KOR)
2.Wang Meng (CHN)
3.Yang (A) Yang (CHN)
18. Kate?ina Novotná
48. Lucie Svítilová
56. Marcela Hr?zová