odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Speed skating.

Rychlobruslení je olympijský sport,spole?n? s krasobruslením a short-trackem sdružený v mezinárodní brusla?ské unii ISU,založené v roce 1892 v Scheveningenu.

Po?átky rychlobruslení u nás jsou spojeny s ustavením Brusla?ského závodního klubu, BZK Praha v roce 1888.

Rychlobrusla?ské závody se konají p?edevším na oválných ledových drahách dlouhých 400m (333,33m) s polom?rem zatá?ky 25m. P?evážná v?tšina drah je um?le chlazena a ?ást z nich ?áste?n? nebo zcela zakryta. Brusla?i sice závodí ve dvojicích,ale pro umíst?ní v závod? je rozhodující dosažený ?as. Bruslí se v odd?lených, 4m širokých drahách ve kterých se po ujetí jednoho kola brusla?i vyst?ídají. Dráha je z bezpe?nostních d?vod? po obvodu ohrazena nízkými molitanovými bloky nebo nafukovacími vaky trojúhelníkového profilu. Závodí se také na p?írodních ledových plochách jezer a vodních tok? na dlouhé a velmi dlouhé vzdálenosti, 100-200 km.

Závodí se ve víceboji, muži 500, 1500,5000 a 10 000m, ženy 500,1500,3000, a 5000m, nebo ve sprintu 2 x 500 a 1000m. Brusla?i jsou oble?eni v kombinezách s kapucí a používají brusle, které jsou na botách upevn?ny pouze pod špi?kou a patu mají volnou, tzv.klapa?ky.