odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Martina Sáblíková v ?ele klasifikace SP na 3000 a 5000m.
19.12.2011
?eljabinsk

V prvním závod? SP v ruském ?eljabinsku (18.-20.11.2011) zvít?zila M.Sáblíková na trati 3000m ?ase, 4:06,54 p?ed I.Wust (NED) a C.Pechstein(GER). Karolina Erbanová v prvním dnu skon?ila v divizi B na 500m na 4.míst? a druhý den na stejné trati zvít?zila ?asem 38,92. Daší výsledky z ?eljabinska: K.Erbanová 2.místo na 1000m v divizi B, ?as 1:17,00, M.Sáblíková 12.místo na 1500m v divizi A, družstvo muž? 12.místo ?asem 4:00,82, Zden?k Haselberger 20.místo na 5000m v divizi B a Milan Sáblík 22.místo na 1500m v divizi B.
Druhý závod SP se uskute?nil v kazašské Astan? (25.-27.11.2011). M.Sáblíková op?t slavila vít?zství na své trati 3000m ?asem 4:03,28 p?ed C.Pechstein a D.Valkenburg(NED). Na své druhé trati 1500m skon?ila v divizi A na 4.míst? ?asem 1:57,41. Karolina Erbanová se díky p?edchozím výsledk?m kvalifikovala do divize A na trati 500m, kde v prvním dnu skon?ila na 9.míst? a druhý den na 10.míst? ve shodném ?ase 38,55. Její ?as 1:16,39 znamenal na trati 1000m 6.místo v divizi A.. Další výsledky: M.Sáblík 21.místo na 1500m(1:52,50) v divizi B, Zden?k Haselberger 18.místo na 5000m (6:42,17) v divizi B. V závod? s hromadným startem Z.Haselberger 18.místo a M.Sáblík 24.místo. Ženy v závod? a hromadným startem nestartovaly.
T?etí zívod SP prob?hl v holandském Heerenveenu 2.-4.12.2011. Velkého vít?zství dosáhla Martina Sáblíková na trati 5000m ?asem 6:58,87, když nad?lila druhé v po?adí C.Pechstein 4 vt. a t?etí S.Beckert(NED) 6 vte?in. Na trati 1500m skon?ila na 5.míst? ?asem 1:57,31. Karolina Erbanová na tratí 500m dosáhla ?asu 38,86 (14.místo )a 38,38 (6.místo). Na 1000m se v divizi A umístila na velmi dobrém 4.míst? ?asem 1:16,20. Milan Sáblík 21.místo na 1500m v divizi B, družstvo muž? 9.místo.

Pr?b?žné po?adí SP 2011/2012 po t?ech závodech.
3000/5000m 1.M.Sáblíková 300 bod? 1500m 6.místo M.Sáblíková
2.C.Pechstein(GER) 230 bod? 1000m 6.místo K.Erbanová
3.L.de Vries (NED) 156 bod? 500m 12.místo K.Erbanová
4.I.Wust (NED) 140 bod?
5.C.Klassen (CAN) 140 bod?

J.Pa?ík