odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
ZOH - Sáblíková a zloto ve fotografiích
15.02.2010
Vencouver

N?kolik fotek z této radostné události.


Martina b?hem své životní jízdy.


Fandila ji po?etná skupina ?eské výpravy v?etn? Jaromíra Jágra, který se nechal slyšet, že závodit by s ní necht?l :-).


Martina p?i kv?tinovém ceremoniálu.


Vysn?né zlato na krku.